XT-08086

(Català)

Client: infraestructures.cat

Títol i clau: Direcció de les obres de Millora general. Condicionament de la carretera TV-3148 de Vila-Seca a La Pineda (Raval de Mar). Tram: Vila-Seca. Clau: XT-08086

Data: Juliol 2013

Pressupost: 25.130.658,67€ (i.i.)

Breu Descripció: S’han executat dos vials per tal d’unir el nucli urbà de Vila-seca amb el barri marítim de La Pineda. El primer vial, de caire urbà amb 3,3 km de longitud, discorre entre l’A-7 i la rotonda final d’obra, dos carrils per cada sentit de circulació i separats per una mitjana. Al costat dret del vial s’ubica la zona urbanitzada amb voreres, carril per a bicicletes, il·luminació, parterres enjardinats i mobiliari urbà. Al costat esquerra es disposa d’una vorera d’ample variable entre 2,00 i 1,60 m. L’amplada resultant d’aquest vial, és de 27,00 m. com a mínim. Al llarg d’aquest vial s'integren 6 rotondes, 4 de nova construcció i 2 d’existents que s'han adequat a la nova geometria. El segon vial s’ha construït per al trànsit pesant i per a l’accés a les industries petroquímiques de la zona. Té 2,1 km de longitud, i s’ubica entre la rotonda de l’A-7 i la rotonda de la Piconadora (C-31b), intercalant dues rotondes per donar servei als accessos a la zona industrial. Aquest vial, paral·lel a l’anterior i separats per una àmplia zona revegetada, té una secció formada per dos carrils de 3,50 m d’amplada i dos vorals de 1,50 metres. Com a obres singulars cal destacar una passarel·la per a vianants i bicicletes, de 363 metres de longitud per sobre de l’A-7, i dos passos sota el ferrocarril, un per a cada vial.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 345418.45 m E; Ordenada: 4551822.81 m N

AT-05097.2

(Català)

Client: Infraestructures.cat

Títol i clau: Redacció del Projecte Constructiu del Condicionament. C-241d. PK 15+350 al PK 24+650. Sarral – Santa Coloma de Queralt. Clau: AT-05097.2

Data: Gener 2013

Pressupost: 12.778.793,06€ (i.i.)

Breu Descripció: Tram de carretera C-241d a ampliar la plataforma a una 7/9 utilitzant el ferm existent com a esplanada de la nova secció. Reposant les parades de bus, camins i serveis afectats al mateix temps que s’estudien en detall els drenatges transversals i longitudinals, per les seves ampliacions. Es milloren tota una sèrie de revolts i d’interseccions en T amb un tercer carril de girs cap a l’esquerra, per tal de dotar-los d’un millor traçat. També s’inclou una rotonda a les Piles.

Coordenades: Zona: 31 T; 361642.43 m E; Ordenada: 4596154.44 m N

AL-02109.2-A1

(Català)

Client: infraestructures.cat

Títol i clau: Direcció de les obres de Millora general. Condicionament i reforçament de la carretera L-201 del P.K. 8+750 al 18+310. Tram: Maldà-Arbeca. Clau: AL-02109.2-A1

Data: Octubre 2012

Pressupost: 6.901.591,48€ (i.i.)

Breu Descripció: Renovació de la L-201 entre Maldà i Arbeca, bàsicament han consistit en l’eixamplament de la calçada i la suavització d’alguns revolts i pendents, així com en la renovació del ferm. Un primer tram entre Maldà i Belianes, 2,5 Km mantenint la traça existent. Travessera de Belianes, amb renovació del drenatge i ferm. I un segon tram de Belianes a Arbeca, 7,1 Km., amb traçat nou fins la nova rotonda d’Arbeca.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 332630.42 m E; Ordenada: 4601880.06 m N

APT.QUIM

(Català)

Client: Autoritat Portuària de Tarragona

Títol: Assistència Tècnica de les Obres d’ampliació del moll de la Química al Port de Tarragona.

Data: Abril 2012

Pressupost: 76.476.961,39€ (i.i.)

Breu Descripció: Ampliació del Moll de la química a partir de 3 noves alineacions de calaixos de formigó armat, creant un recinte tancat en que el seu interior es reomple amb material d’aportació exterior i bàsicament de dragat de manera que es genera una superfície addicional de 18 Ha.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 350820.22 m E; Ordenada: 4551435.19 m N

APT.AND

(Català)

Client: Autoritat Portuària de Tarragona

Títol: Assistència Tècnica de les Obres d’Ampliació del moll d’Andalusia per a la implantació de la Terminal de contenidors i trasllat del pantalà d’ASESA. Port de Tarragona.

Data: Setembre 2010

Pressupost: 67.760.681,40€ (i.i.)

Breu Descripció: Ampliació del Moll d’Andalusia e la química a partir de 2 noves alineacions paral·leles de calaixos de formigó armat i un tancament perpendicular mitjançant una mota de terres protegida amb escullera, creant un recinte en que el seu interior es reomple amb material d’aportació exterior i bàsicament de dragat de manera que es genera una superfície addicional de 18 Ha. Prèviament es realitza un nou terminal d’ASESA per adequar-lo a la situació final del moll.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 350143.42 m E; Ordenada: 4550664.15 m N

AL-99220

(Català)

Client: infraestructures.cat

Títol i clau: Direcció de les obres de millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14, PK 56+300 al 70+500. Tram: límit de la província (Ciutadilla)-Tàrrega. Clau: AL-99220

Data: Octubre 2009

Pressupost: 14.008.978€ (i.i.)

Breu Descripció: Renovació de la C-14 amb un traçat que segueix la carretera actual amb millores de corbes i eixamplament de la plataforma. A la vall del riu corb (zona portella) el traçat és en variant al qual es connecten les carreteres L-234 a Ciutadilla, LV-2341 a Nalec, L-241 a Guimerà i L-201 a Sant Martí de Maldà, millorant els enllaços i creuant el riu Corb amb un pont nou de tres vànols. Millora de rasant fins a Verdú, on s’executa un nou enllaç per tal de connectar la LV-2101 que dona accés a Verdú.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 344052.47 m E; Ordenada: 4603433.48 m N

DT-98211.2

(Català)

Client: infraestructures.cat

Títol i clau: Direcció de les obres de desdoblament de Tortosa a l’Aldea. Carretera C-42, PK 1+615 al PK 5+530. 3ª fase. Tram: enllaç Campredó – enllaç l’Aldea. Clau: DT-98211.2

Data: Març 2007

Pressupost: 15.199.519,14 € € (i.i.)

Breu Descripció: execució de la tercera i última de les tres fases previstes pel desdoblament de la carretera C-42 de Tortosa a l’Aldea. Després de dirigir l’execució de la segona fase, aquesta tercera s’inicia en l’enllaç de Campredó amb un traçat que discorre paral·lel a la antiga carretera fins arribar a l’alçada del torrent de Roca-corba, on s’eliminen les corbes de l’antiga carretera amb un traçat més suau cap a la pujada de Sant Onofre. En aquest punt, on hi havia el camí que ens portava al parc eòlic, tenim un enllaç que possibilita l’entrada a la nova carretera, des dels camins de servei laterals i des de la part oest del nou polígon Catalunya Sud. A partir d’aquest punt el desdoblament aprofita la calçada existent desdoblant-la per la seva dreta, rectificant una corba just abans de que el camí del Ranxero creui per un pas superior. Finalment s’arriba a la intersecció de l’Aldea, formada per una gran rotonda que ens permet accedir a la N-235 cap a l’Aldea, a la AP-7 cap Tarragona o Castelló, al polígon industrial Catalunya Sud i als camins de servei laterals.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 293975.00 m E; Ordenada: 4515719.00 m N

VT-9010

(Català)

Client: Gisa

Títol i clau: Direcció d’obra de la variant d’El Vendrell. Carretera C-246 de Barcelona a Valls, PK 36,000 al 38,000. Tram: El Vendrell – Santa Oliva. Clau: VT-9010

Data: Setembre 2000

Pressupost: € (i.i.)

Breu Descripció: Execució de la Varant d’El Vendrell de la C-246, actual C-51, des de la N-340 fins a la carretera de Valls.

Coordenades: Zona: 31 T; 377693.15 m E; Ordenada: 4565359.49 m N