MB-13010

Client: infraestructures.cat

Títol i clau: Direcció de  les obres de millora del ferm a la C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses. Pk 25+360 a Pk 30+635. Tram: Viladecavalls – Vacarisses. Clau: MB-13010

Data: Juliol 2016

Pressupost: 2.516.255€ (i.i.)

Breu Descripció: Actuacions sobre el traçat (ampliacions de plataforma), ferm (fressat, reposicions i reforç), drenatge, tractament de talussos, reparació de juntes d‘obres de fàbrica, senyalització, separació física de carrils, abalisament i actualització de les barreres de seguretat, en el tram de la C-58 que va del PK 25+300 al PK 30+635. També s’ha realitzat una reordenació de l’enllaç de Collcardús.

3861.DO.01

Client: Ajuntament de Pacs / Diputació de Barcelona

Títol i clau: Direcció d’obra de l’execució del projecte “CONTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A LA CARRETERA BP-2121, CRUÏLLA PACS DEL PENEDÈS” (3861_DO_01)

Data: Desembre 2015

Pressupost: 227.194,11€ (i.i.)

Breu Descripció: Execució d’una nova rotonda en l’antiga intersecció entre la BP-2121 amb la BV-2162, d’accés al nucli urbà de Pacs del Penedès.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 388241.00 m E; Ordenada: 4579390.00 m N

MT-14050

Client: infraestructures.cat

Títol i clau: Direcció de les obres de Millora local. Travesseres. Condicionament de les travesseres de Valls. Carreteres T-200, PK 0+000 a 2+340 i C-246, PK 92+551 a 93+125. Tram: Valls. Clau: MT-14050.

Data: Octubre 2015

Pressupost: 469.156,10€ (i.i.)

Breu Descripció: Actuacions en els accessos al nucli urbà de Valls, d'una banda a la C-246 es va renovar la capa de rodament, i en el tram de la T-200 es van reordenar els carrils existents per tal de generar en el tram final una rambla d'ús de vianants, adequant el drenatge existent i la il·luminació, i actuant sobre la capa de rodament a la resta del tram.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 354149.12 m E; Ordenada: 4573295.00 m N

APT.1765

Client: Autoritat Portuària de Tarragona

Títol i clau: Assitència tècnica, coordinació de Seguretat i Salut i Seguiment Mediambiental de l’execució del projecte “Poyecto de acondicionamiento de zona de aparcamiento en terrenos de APT junto arranque espigón de els Parts”. (APT.1765)

Data: Juliol 2015

Pressupost: 381.002,15€ (i.i.)

Breu Descripció: A condicionament del entorn de l’estació de bombament i urbanització de la zona annexa, inclòs el aparcament, a la Pineda, T.M. de Vila-seca.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 347618.13 m E; Ordenada: 4549504.54 m N

MG-13004

Client: Infraestructures.cat

Títol i clau: Direcció de les obres de Millora local. Seguretat viària. Formació de sobre amplada i rectificació de revolts a la carretera N-141e, del PK 101+230 al 112+750, i millora de seguretat a la C-63, PK 54+530. Tram: les Planes d’Hostoles – Bescanó. Clau: MG-13004

Data: Desembre 2014

Pressupost: 1.443.292,19€ (i.i.)

Breu Descripció: Execució de determinades mesures de seguretat viària a la carretera N-141e entre el PK 101+230 i PK 112+750, amb l’objectiu de proporcionar un recorregut més còmode i segur per a l’usuari. S’han millorat les irregularitats existents al traçat i s’ha generat sobreamplada a tot el recorregut sempre que ha sigut possible. També s’han adoptat millores de seguretat als diferents punts de creuament amb la via verda de Girona a Olot.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 475245.35 m E; Ordenada: 4647427.61 m N

EE-14003

Client: Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

Títol i clau: Asistència Tècnica a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra d’Emergència. Estabilització de talús al PK 22+000 de la Ctra.T-330. Tram: Horta de Sant Joan”, de clau EE-14003

Data: Novembre 2014

Pressupost: 242.235,68€ (i.i.)

Breu Descripció: Actuació en dues zones, en la primera es retalussa el desmunt amb dues pendents, entre el 3:2 i el 3:1, en una longitud de 80 metre, es crea una berma d’uns 4 metres d’amplada entre el peu de desmunt i el mur d’escullera existent i sota aquesta berma s’executa una pantalla drenant de 3 metres d’alçada fins sota de la calçada. En la segona zona a part de la mateixa tipologia de pantalla drenant es realitza un aplacat de 5 metres d’alçada en 50 metres de longitud. També es refan murs d’escullera en mal estat.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 278199.00 m E; Ordenada: 4537992.00 m N

EE-14002

Client: Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

Títol i clau: Assistència Tècnica a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra d’Emergència. Protecció del mur 19.1 a la carretera T-330. Tram: Horta de Sant Joan. Clau EE-14002

Data: Juliol 2014

Pressupost: 198.065,23€ (i.i.)

Breu Descripció: Actuació en el cunetó de captació i redisseny de la baixant de formigó, aigües amunt de l’obra de drenatge, rebaixant el terreny. I aigües avall de l’obra de drenatge, assentament sòlid del fonament reomplint amb formigó les cavitats i la base d’aquest formigó s’ha executat una protecció d’escullera que ha ocupat tota la bagauda formada per la morfologia del terreny fins al camí inferior.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 275817.00 m E; Ordenada: 4536377.00 m N

ICS.02

Client: IBERPOTASH

Títol: Direcció d’obra i Coordinació de seguretat i salut per la urbanització zona pàrquing post-demolició edifici garatge. planta Súria.

Data: Maig 2014

Breu Descripció: Urbanització d’una nova zona d’aparcament, paviment amb mescla bituminosa en calent, enllumenat, drenatge, separador d’hidrocarburs i tancament a la planta de Súria.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 396925.96 m E; Ordenada: 4631488.31 m N