Empresa de recent creació que desenvolupa el seu treball en l'àmbit de l'enginyeria civil; redacció d'estudis, projectes, informes i assistències tècniques a peu d'obra.

L'origen de ESENCAT FRACTAL ve donat per l'actual conjuntura socioeconòmica del país, ja que la situació de crisi fa inviable econòmicament el manteniment dels gabinets d'infraestructura mitjana, com l'empresa en la qual els socis d'E-FRACTAL han treballat en els últims 14 anys.

El nom de l'empresa s'inspira en el nivell de qualitat amb què volem abordar tots els nostres treballs, amb una dedicació i implicació completa, independentment de l'escala de l'encàrrec, intentant aconseguir un servei personalitzat que satisfaci al client amb la rigorositat tècnica que sempre ens ha caracteritzat com a professionals.