RE-14058

Client: Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre (projecte inicial). Infraestructures.cat (annex d’actualització)

Títol i clau: redacció del projecte “Ferm. Reforçament del ferm a la carretera C-42, del PK 10+800 al PK 12+050. Tram: Tortosa” clau RE-14058

Data: Maig 2015, juliol 2016 (actualització)

Pressupost: 359.876,66€ el projecte inicial i l’actualització 447.899,41€ (i.i.)

Breu Descripció: El projecte consisteix en definir un reforç del paviment de la C-42, entre PK 10+800 i 12+050, per tal de millorar de les condicions de durabilitat i regularitat superficial adequades al trànsit actual i futur.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 290860.00 m E; Ordenada: 4518760.00 m N

RE-14059

Client: Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

Títol i clau: redacció del projecte constructiu “Ferm. Reforçament del ferm a la carretera T-331, del PK 20+700 al PK 22+240. Tram: Vinallop (Tortosa)”. Clau: RE-14059

Data: Març 2015

Pressupost: 349.036,85€ (i.i.)

Breu Descripció: El projecte consisteix en definir un reforç del paviment de la T-331, entre PK 20+700 al PK 22+240, per tal de millorar de les condicions de durabilitat i regularitat superficial adequades al trànsit actual i futur.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 290183.78 m E; Ordenada: 4516531.62 m N

APT.1765

Client: Autoritat Portuària de Tarragona

Títol i clau: Redacció del projecte “Poyecto de acondicionamiento de zona de aparcamiento en terrenos de APT junto arranque espigón de els Parts”. (APT.1765)

Data: Febrer 2015

Pressupost: 381.002,15€ (i.i.)

Breu Descripció: A condicionament del entorn de l’estació de bombament i urbanització de la zona annexa, inclòs el aparcament, a la Pineda, T.M. de Vila-seca.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 347608.45 m E; Ordenada: 4549513.98 m N

RE-14060

Client: Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

Títol i clau: redacció del projecte constructiu “Ferm. Reforçament del ferm a la carretera T-334, del PK 2+370 al PK 13+048. Tram: Horta de Sant Joan – Bot”. Clau RE-14060

Data: Gener 2015

Pressupost: 351.245,84€ (i.i.)

Breu Descripció: El projecte consisteix en definir un reforç del paviment de la T-334, entre PK 2+370 al PK 13+048, per tal de millorar de les condicions de durabilitat i regularitat superficial adequades al trànsit actual i futur.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 274226.10 m E; Ordenada: 4536844.91 m N

MT-14036

Client: Infraestructures.cat / Proyectec

Títol i clau: Redacció del projecte “Millora general i construcció de vorera/carril bici a la TV-3141, PK 7+150 a 7+560. Reus”. Clau: MT-14036

Data: Novembre 2014

Pressupost: 579.601,06€ (i.i.)

Breu Descripció: S’integra el darrer tram de la TV-3141 al nucli de Reus com a via urbana, dotant-la de vorera i carril bici, sense deixar de condicionar la pròpia carretera.

Coordenades: Zona: 31 T; Abscissa: 340547.46 m E; Ordenada: 4556278.28 m N