Podem oferir als nostres clients assessoria en qualsevol dels àmbits de l'Enginyeria Civil, amb una experiència reconeguda en els següents camps.

serveis-esencat_fractal-01

Estudis i Projectes d'Obra Civil

 • Informes
 • Estudis de viabilitat
 • Estudis Informatius
 • Perfils
 • Expedients tècnics
 • Projectes de traçat
 • Estudis de patologies
 • Projectes de construcció
 • Planejament urbanístic
 • Assessorament

serveis-esencat_fractal-02

Assistència Tècnica a l'Obra

 • Direcció d'Obra
 • Seguiment temporal de l'obra
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Pla de control de qualitat i seguiment
 • Fiscalització i supervisió d'obres
 • Auditories de seguretat viària

 

serveis-esencat_fractal-03

Control de Qualitat

 • Seguiment del Pla d'Assegurament de la Qualitat
 • Supervisió de l'obra
 • Control Quantitatiu
 • Vigilància

serveis-esencat_fractal-04

Seguretat i Salut

 • Estudis de Seguretat i Salut
 • Coordinació de la Seguretat i Salut a l'Obra

        serveis-esencat_fractal-05

Topografia

 • Aixecaments topogràfics per obra i projecte
 • Controls geomètrics i replantejaments d'obra
 • Mesuraments i control de producció
 • Delimitacions i control parcel·lari

        serveis-esencat_fractal-06

Geologia

 • Estudis Geotècnics
 • Auditories
 • Seguiments
 • Estabilitat de Talussos
 • Fonamentacions

        serveis-esencat_fractal-07

Fotografia i Multimèdia

 • Reportatges Fotogràfics
 • Seguiment de l'Obra
 • Time-lapse de Projectes
 • Infografies, vídeos, Power Point